Stendi ikon heldøgns omsorg

Heldøgns omsorgstjenester – for brukere og pårørende

Stendi har over 20 års erfaring med tilrettelagte botilbud og heldøgnstjenester, og har i dag tilbud over hele landet. Her finner du informasjon til deg som er bruker eller pårørende.

Psykiske lidelser

Psykiske lidelser utgjør sammensatte problemstillinger for den det gjelder, i tillegg til deres pårørende. I Stendi setter vi personen i fokus, og legger til rette for individuell behandling ut fra behovet til hver enkelt.

Slik jobber vi med psykiske lidelser

Boliger for personer med demens

Demens er et voksende problem globalt, og her i Norge jobber både det offentlige og vi i Stendi med å tilpasse behandlingen til hver enkelt.

Slik jobber vi med demens

Rus

Stendi leverer et landsdekkende bo- og omsorgstilbud for personer som sliter med rusproblematikk.

Slik jobber vi med rus

Utviklingshemming

Hos Stendi har vi tilrettelagte boliger for personer med ulike grader av utviklingshemming.

Slik jobber vi med utviklingshemming

Hvem er vi?

Gjennom kompetente medarbeidere, gode systemer og varme verdier ønsker vi å bidra til økt livskvalitet for våre tjeneste-mottakere. Det handler om gode hverdager, for hver enkelt. 

Les mer om oss