Stendi ikon heldøgns omsorg

Heldøgns omsorgstjenester

Stendi har levert tilrettelagte botilbud og heldøgnstjenester på vegne av det offentlige i over 20 år, og samarbeider i dag med kommuner over hele landet. Vi jobber med målgrupper som har stort behov for støtte i egne liv, og tilbyr et individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Kontaktpersoner i din kommune

Hvem er vi?

Gjennom kompetente medarbeidere, gode systemer og varme verdier ønsker vi å bidra til økt livskvalitet for våre tjeneste-mottakere. Det handler om gode hverdager, for hver enkelt. 

Les mer om oss

Våre målgrupper

Stendi leverer tilpassede bo- og omsorgstjenester til ulike målgrupper, som har til felles at de har store bistandsbehov. Menneskene vi hjelper har utfordringer knyttet til psykiske lidelser, demens, rus og utviklingshemming. 

Her finner du informasjon for oppdragsgivere.

Les hvem vi jobber med

Boligvisning – et utvalg av våre boliger

Stendi har mer enn 120 tilbud innen heldøgns omsorg, over hele landet. Her kan du se ut utvalg av våre boliger.

Prøv boligvisningen

For brukere og pårørende

Stendi har over 20 års erfaring med tilrettelagte botilbud og heldøgnstjenester, og har i dag tilbud over hele landet. Her finner du informasjon til deg som er bruker eller pårørende.

Les om hvem vi jobber med

Vi skreddersyr botilbud og omsorgstjenester på oppdrag fra norske kommuner

Har du en konkret utfordring det er vanskelig å løse?