Hvem er vi?

Stendi tilbyr heldøgnstjenester til personer med komplekse utfordringer og stort bistandsbehov. Med miljøterapeutiske metoder jobber vi for å styrke den enkeltes ressurser, med mål om mestring, økt selvstendighet og forbedret livskvalitet.

Kjernevirksomheten til Stendi Heldøgns omsorg er å levere tilrettelagte botilbud og heldøgnstjenester til mennesker som har krav på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Små og store kommuner over hele landet er våre oppdragsgivere.

Vi har lang og allsidig erfaring med å tilby heldøgns bo- og omsorgstjenester til en rekke ulike målgrupper, på alle omsorgsnivåer. Felles for menneskene vi jobber med, er at de har et stort behov for støtte i eget liv.

Les mer om Stendis visjon, oppdrag og verdier her.  

Majoriteten av de som jobber i våre tiltak er enten sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, pedagoger eller autoriserte helsefagarbeidere. 

Vår tilnærming

I Stendi har vi en faglig tilnærming til omsorgstjenestene vi leverer. Våre personalgrupper settes sammen med personer med ulik erfaring, teoretiske kvalifikasjoner og yrkesfaglig bakgrunn, for en best mulig totalkompetanse ut fra tjenestemottakerenes behov.

De vi jobber med er ofte mennesker i sårbare livssituasjoner. Personlig egnethet vektlegges derfor i våre ansettelsesprosesser. Vi leter alltid etter medarbeidere som har genuin relasjonskompetanse, er trygge i seg selv og evner å romme utfordrende atferdsmønstre og uttrykksmåter. 

Etiske refleksjoner og juridiske vurderinger legger premissene for vårt daglige arbeide, og med målrettet miljøterapi som metode jobbes det systematisk med tilrettelegging av miljøet. Vi utarbeider detaljerte og individtilpassede tiltaksplaner for våre beboere. 

En smidig samarbeidspartner

Som Norges største omsorgsaktør har vi mange dyktige medarbeidere over hele landet. Når det er hensiktsmessig og faglig forsvarlig, kan vi omrokkere ressurser og kompetanse innad i organisasjonen basert på etterspørsel og behov.

Det vil si at vi kan ivareta behov som oppstår på tvers av avdelinger, og imøtekomme nye forespørsler fra oppdragsgivere. 

Stendi har også en egen vikarpool som sikrer god bemanning ved våre tilbud.