Våre hjem tar seg av de barna og ungdommene som trenger det mest. Dette innebærer tidvis veldig krevende omsorgsoppgaver, og krever et brennende engasjement for å utgjøre en positiv forskjell i noens liv.

Lønn og sosiale rettigheter for familiehjem

Det er naturlig å ha spørsmål om økonomisk kompensasjon når man vurderer å bli fosterhjem eller beredskapshjem.

Hva er et spesialisert fosterhjem?

Et spesialisert fosterhjem tar imot barn eller ungdom med stort behov for omsorg og forutsigbarhet over lengre tid. Som fosterforelder blir du frikjøpt fra jobbforpliktelser for å ivareta barnet best mulig. 

Hjemmet blir tilknyttet en fast fagkonsulent fra Stendi, som er en viktig støtte i hverdagen.

Les mer her

Hvordan bli fosterhjem?

Hvis du vurderer å bli foster- eller beredskapshjem i Stendi, er første steg på veien et uforpliktende møte. Men hva skjer videre? Vi forklarer prosessen alle fosterforeldrene går gjennom, hvor lang tid det tar og hvordan Stendi fungerer som støttespiller – hele veien.

Les mer her

Hva er et beredskapshjem?

Når det oppstår en krise der barn eller unge er involvert, er det avgjørende å kunne tilby et trygt og godt hjem som kan gi varme, omsorg og trygghet på kort varsel. Det er beredskapshjemmets oppgave.

Les mer her
Illustrasjonsbilde

Lønn og sosiale rettigheter

Når du stiller din tid, dine ressurser og din bolig til disposisjon som spesialisert fosterhjem eller beredskapshjem i Stendi, vil du naturligvis motta økonomisk kompensasjon som står i samsvar med det viktige oppdraget du utfører.

Les mer her

Opplæring, kursing og veiledning

Når du bestemmer deg for å bli fosterhjem eller beredskapshjem for Stendi, skal du vite at du ikke blir stående alene om oppgaven. Vi er med deg hele veien.

Les mer her
illustrasjonsbilde av et familiehjem

Hvem er vi?

Stendi har levert tjenester til det offentlige barnevernet i snart 30 år. Vi har hele tiden jobbet for å skape gode og fleksible omsorgsløsninger som stimulerer til vekst, utvikling og positive endringer i sårbare barn og unges liv.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut