Vår faglige plattform har solid forankring i anerkjente fagteorier og metoder. Den ligger til grunn for vårt fosterhjemsarbeid, og legger til rette for et helhetlig samarbeid med våre foster- og beredskapshjem.

Vårt omfattende faggrunnlag baserer seg i stor grad på tre fagretninger: Tilknytning, Resiliens og Traumebevisst omsorg. Hver av disse modellene har bred støtte i forskning om hva som kan bidra til positiv endring og emosjonell vekst for barn som har vært utsatt for vedvarende og alvorlig omsorgssvikt.

Alle spesialiserte fosterhjem og beredskapshjem får opplæring i og veiledning basert på våre modeller. Dette gir et godt grunnlag for best mulig å kunne forstå og ivareta den som flytter inn.

Du finner mer informasjon om hvordan fagkonsulentene benytter faggrunnlaget for å styrke hjemmene i videoen under, og mer inngående forklaringer av de ulike modellene nedenfor.

Har du det som kreves? 

Å være forsterket fosterhjem er ikke for alle. Du må være personlig egnet for en krevende oppgave, men belønningen kan samtidig være stor. Er du den vi leter etter?

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut