Et tjenestetilbud til pasienter i alle aldre, som er avhengig av medisinsk teknisk utstyr eller har behov for omfattende pleie i eget hjem.

Kontaktpersoner i ditt fylke

Hvem er vi?

Å få være hjemme i vante omgivelser, omgitt av det som er kjent og kjært, er viktig for mange alvorlig syke pasienter og pårørende. Stendi Hjemmeteam har lang erfaring innen somatisk pleie i eget hjem, og jobber på oppdrag fra kommuner for å gi pasienter pleie, medbestemmelsesrett og økt livskvalitet.

Les mer om oss

Våre hjemmetjenester 

Stendi Hjemmeteam har et individuelt tilpasset tjenestetilbud til pasienter som har vedtak på behandling i eget hjem som krever høy bemanning. Våre mobile team kan bidra med spesialkompetanse der dette ikke finnes lokalt, og sørger for trygg oppfølging i forbindelse med en rekke alvorlige diagnoser.

Les mer om våre hjemmetjenester

Kontakt oss

Vil du vite mer om våre Stendi Hjemmeteam og våre hjemmebaserte tjenester? Ta gjerne kontakt med oss, og vi vil fortelle mer om hvordan vi samarbeider med kommuner og helseforetak for å sikre pasienter et best mulig tjenestetilbud i hjemmet.

Ta kontakt

Informasjon til kommuner og oppdragsgivere

I denne brosjyren får du informasjon om alt du trenger å vite om Stendi Hjemmeteam og våre hjemmebaserte tjenester.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut