Dette er Stendi Hjemmeteam

Stendi Hjemmeteam er små, håndplukkede og stabile helseteam med høy kompetanse og lang erfaring innen somatisk behandling og pleie av pasienter i eget hjem. Vi jobber på oppdrag fra kommuner for å gi pasienter pleie, medbestemmelsesrett og økt livskvalitet. Våre tjenester kan også bestilles privat.

gutt med pustemaskin i profil

Å få behandling hjemme i nære og trygge omgivelser og av de samme personene, skaper forutsigbare rammer for både pasient og pårørende. For mange handler det om muligheten til å opprettholde et så normalt liv som mulig, om medbestemmelsesrett og ønsket om å leve sammen som familie. 

For andre igjen handler det om en best mulig slutt på et kanskje altfor kort liv, der de små øyeblikkene blir de aller viktigste. Der symptomlindring, og det å få være hjemme, omgitt av de du er glad i, er det som betyr mest

Hva kan vi gjøre for pasienter i din kommune?

Vi bistår sårbare mennesker i alle livets faser. Felles for de alle er at de har vedtak på helsehjelp i eget hjem. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Snakk med oss

Å være profesjonell med hjertet

De mest sårbare blant oss er helt avhengige av at vi møter dem med den beste kunnskapen og behandlingen vi kan tilby. Stendi Hjemmeteam har et individuelt tilpasset tjenestetilbud til pasienter som ønsker og trenger behandling i et hjemlig miljø. Vi har lang erfaring både med voksne klienter og barn med ulike sykdommer og utfordringer.

Felles for alle er at de har et omfattende hjelpebehov og er avhengig av medisinsk teknisk utstyr. I tillegg har mange sammensatte lidelser og trenger både somatisk og psykososial oppfølging. 

barnehånd med kanyle

Færre og bedre opplærte hender

Ved å sette inn små, faste team rundt hver enkelt pasient skaper vi solide, trygge og helsefaglige rammer, og sørger for at behov for behandling, omsorg og pleie, livskvalitet og privatliv blir ivaretatt. 

Vi i Stendi mener at forutsigbarhet på bemanningssiden en nøkkelfaktor for å lykkes. Vi benytter derfor en turnus som ivaretar hensynet til pasienten på best mulig måte, som gir ro rundt og god tid til pasienten. 

Vår erfaring er at færre og godt opplærte hender gir bedre kontinuitet både for pasienten pårørende og personalet. Våre team består av dedikerte medarbeidere med bred erfaring aom er personlig egnet til denne typen tjenester. De er faglig kompetente, håndplukket og besitter egenskaper til å håndtere utfordringer innenfor somatisk og psykisk helse.

Dette mener vi er essensielt for å kunne drive velfungerende team, hvor målet er at klienter og pårørende opplever en meningsfull hverdag med et ivaretatt privatliv, selv med et helseteam rundt seg.

En helhetlig og god hjemmetjeneste

Ved etablering av en helhetlig og god hjemmetjeneste, er det behov for mange aktører med ulik kompetanse. For å gjøre det så smidig som mulig for pasienten har alle våre team en egen avdelingsleder som alltid er tilgjengelig og gir tett oppfølging, støtte og oppmuntring til pasienter, pårørende og personale. 

Avdelingslederne har også den faglige oppfølgingen av medarbeiderne, og fungerer som et bindeledd mellom pasienten, teamet, ledelse og alle de ulike instansene og aktørene som kreves for å gi pasienten et godt tjenestetilbud.

Ta kontakt

* Feltet må fylles ut