Stendi ikon heldøgns omsorg

Våre målgrupper innen omsorgstjenester

Vi har lang erfaring med å tilby individtilpassede tjenester til ulike målgrupper, og kan levere på alle omsorgsnivåer. Felles for menneskene vi jobber med, er at de har komplekse utfordringer, og sammensatte behov.

Ta kontakt

Stendi kan tilby heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker som har krav på kommunale tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven. Kommuner over hele landet er våre oppdragsgivere.

Psykiske lidelser

Hos Stendi har vi lang og allsidig erfaring med å jobbe med mennesker som har psykiske lidelser. Vi strekker oss langt for å legge til rette for den enkeltes behov.

Les mer her

Demens

Vi tilbyr en personsentrert omsorg hvor vi retter fokus mot mennesket og ikke sykdommen. Vi ser hele mennesket og respekterer personens identitet på ethvert tidspunkt i hele sykdomsforløpet.

Les mer her
Dame med demens

Rus

Stendi kan skreddersy botilbud og omsorgstjenester for mennesker i alle aldre som sliter med rusproblematikk. Vår grunntanke er at alle som har et ønske om endring, har mulighet til å oppnå det gjennom systematisk tilrettelegging.

Les mer her

Utviklingshemming

Vi hjelper mennesker med ulik grad av utviklingshemming til bedre å mestre hverdagen. I våre boliger jobber det erfarne miljøterapeuter som bidrar til verdige og meningsfulle hverdager for utviklingshemmede i alle aldre.

Les mer her
Gutt som leker

Avlastning

Avlastning er et gratis omsorgstilbud som kommunene kan tilby familier som står i krevende og langvarige omsorgsoppgaver. Stendi kan levere tilpassede tjenester for både barn og voksne i egnede omsorgsboliger.

Les mer her