Pressemelding: Ingvild Kristiansen ny administrerende direktør i Stendi

13.09.19: Ingvild Kristiansen er tilsatt som administrerende direktør i Stendi etter å ha fungert i stillingen siden april. Ingvild Kristiansen vil samtidig gå inn i Ambeas konsernledelse.

Ingvild Kristiansen er tilsatt som administrerende direktør i Stendi etter å ha fungert i stillingen siden april.

Ingvild Kristiansen er tilsatt som administrerende direktør i Stendi.

(Saken er fra 13.09.19)

Ingvild Kristiansen har mer enn 20 års erfaring fra helse- og omsorgsektoren og har hatt en rekke lederstillinger i selskapet siden 2007. Hun har blant annet vært viseadministrerende direktør for Stendi/Aleris Omsorg med ansvar for eldreomsorg, og før dette hatt ansvar for selskapets tjenester innen rus og psykiatri. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier og har en master i organisasjon og ledelse.

– Ingvild Kristiansen har vist solid lederskap i perioden hun har vært fungerende administrerende direktør i Stendi. Hun har fått fart på det viktige arbeidet med å videreutvikle virksomheten og posisjonere Stendi for videre og langsiktig vekst, sier konsernsjef Fredrik Gren i Ambea.

– Jeg er veldig takknemlig for tilliten. Det er svært givende å jobbe i et selskap som bidrar til å gjøre en forskjell for folks hverdag, og som hjelper våre oppdragsgivere i å gjøre omsorgstjenestene i Norge enda bedre, sier Ingvild Kristiansen, administrerende direktør i Stendi.

– Det siste året har vært preget av en polarisert og ideologisk politisk debatt der kvaliteten på omsorgstjenestene, fokuset på brukernes behov og de grepene vi sammen må ta for å ha gode omsorgstjenester i fremtida, har vært så godt som fraværende. Nå som valgkampen er over ser vi fram til å fortsette samarbeidet om gode omsorgstjenester med våre oppdragsgivere i hele landet.

Stendi er med sine mer enn 5000 ansatte Norges største omsorgsaktør og driver landsdekkende virksomhet innen barnevern, brukerstyrt personlig assistanse (BPA), bo- og omsorgstjenester, eldreomsorg og hjelp i hjemmet. Navnet Stendi kommer av "stendig" i betydning noe bestandig, solid, varig, noe som består.