Stendi Fagartikler

Flere av Stendis ansatte har fått publisert, vært forfatter/medforfatter eller deltatt i interessante fagartikler innenfor et bredt fagfelt. Les dem her.

2021 

Jerpstad, R. & Popovac, Z. (2021). Fagligheten i miljøterapien må kvalitetssikres. Fontene.no 02.12.21.

Miljøterapi med ungdom som har omfattende omsorgsbehov og alvorlige reguleringsvansker utfordrer oss både som medmennesker og som profesjonelle yrkesutøvere. Veiledning av miljøterapeuter er derfor et nødvendig tiltak for å ivareta personalet.

Hvem
-Reidun Jerpstad er institusjonsleder i Stendi Barnevern.
-Zemir Popovac er psykologspesialist i Favne Psykologbistand. 

*****
Ahvensalmi, E. J. og Lorentzen, T. L. (2021). Hvem hjelper hjelperen. Fontene.no. 19.03.21.

I møte med traumatiserte barn og unge kan det være store påkjenninger for den profesjonelle hjelperen. Hva gjør dette med oss som hjelpere, og hvem sitt ansvar er det å ivareta oss?

Hvem
-Elias Juhani Ahvensalmi er Barnehagelærer med videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling, miljøterapeut i Stendi.
-Tina Lill Lorentzen er Barnevernspedagog med videreutdanning i rus og psykisk helse og i krisehåndtering og traumebehandling, miljøterapeut i Stendi.

*****
Dyran, M., Søderholm, A., Sommerfeldt, B. & Skårderud, F. (2021). Det har egentlig vært en trygging. Psykologtidsskriftet 01.03.21.

– En kvalitativ studie av miljøterapeuters erfaringer med et opplæringsprogram i barnevernet. Vi har vært interessert i å finne ut mer om hvordan kvaliteten på miljøterapi kan fremmes i arbeid med ungdommene med de største utfordringene.

Hva
-
Stendi har i dag flere barnevernsinstitusjoner med spesialkompetanse på spiseforstyrrelser: Gjennom et spennende fagsamarbeid mellom Stendi og Villa Sult utviklet psykiater Finn Skårderud, og psykologspesialist Bente Sommerfeldt et opplæringsprogram i spiseforstyrrelser og selvskading for barnevernsansatte. Programmet ble implementert i fire av Stendis institusjoner. Psykologistudenter fra Universitetet i Oslo (UiO) har i forbindelse med sin hovedoppgave undersøkt om opplæringsprogrammet kan heve kvaliteten på miljøterapien for ungdommene med de største utfordringene.

*****
Gullhaugen, A., Heinze, P., & Chernyahovsky Kornev, S. (2021). The theoretical validation of the Dynamic Model of Psychopathy (DMP): Toward a reformulation of the construct, assessment, and treatment of psychopathic traits. Psychoanalytic Psychology. Advance online publication.

https://doi.org/10.1037/pap0000336

-This article presents the Dynamic Model of Psychopathy (DMP) and its theoretical framework. The DMP portrays the process behind the “mask of sanity” that Cleckley (1941) described, by conceptualizing the way in which shame contributes to dynamic shifts in extreme and conflicting experiences, strategies, and behaviors (narcissistic compensation) associated with basic needs for community and agency in psychopathic individuals.

Hvem
-
Aina Sundt Gullhaugen er psykologspesialist med doktorgrad på temaet psykopati. I Stendi jobber Aina i hovedsak med å skreddersy endringsarbeidet som knyttes opp mot ungdommer som har utført svært alvorlige voldshandlinger, og som står i fare for å gjenta slike handlinger. 

*****

2020


Viken, J. (2020). Er vi ikke betalt for å tåle dette. Fontene.no 24.08.2020.

Å jobbe med traumatiserte pasienter gir risiko for sekundærtraumatisering. Hvilke forebyggende faktorer ligger i et godt psykososialt arbeidsmiljø?

Hvem
-Julie Viken er spesialvernepleier i psykisk helse, med master i psykisk helse, og videreutdanning i traumebehandling og krisehåndtering.

*****
Hjelseth, I.M. & Nerheim, N. (2021). Restriksjonene kan forlenge sorgen for etterlatte. Fontene.no 22.06.2020

Våre ritualer rundt død og sorg har blitt vesentlig endret av korona denne våren. Restriksjonene kan forårsake en økning i antall etterlatte som utvikler forlenget sorglidelse.

Hvem
-
Inga Marthine Hjelseth er vernepleier med videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling. Jobber som avdelingsleder i Stendi Region Nord.
-Ninja Nerheim er sykepleier ved Universitetetssykehuset Nord-Norge, senter for psykisk helse og rusklinikk. Har videreutdanning i rus og psykiske lidelser, tar videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling.

*****

2019


Langnes, K.J., Eriksen, V.M. & Grundvold, B. (2019). Ta på egen oksygenmaske før du hjelper andre. Fontene.no 01.03.2019.  

Utdannelse, erfaring og privatliv. Hva har dette å si for hvordan vi håndterer rollen som profesjonelle hjelpere?

Hvem
-
Kristine Jensen Langnes er barnevernspedagog i Stendi med videreutdanning i vold i nære relasjoner og krisehåndtering og traumebehandling.
-Vårin Myhre Eriksen er avdelingsleder i Stendi, og sykepleier med videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling.
-Bodil Grundvold er sykepleier/ambulansefagarbeider med videreutdanning i krisehåndtering og traumebehandling.

*****
Wilhelmsen, C., & Fuhr, G. (2019). Musikkterapi som relasjonsarbeid med ungdommer i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern01-02 / 2019 (Volum 96)

I denne artikkelen diskuterer vi hvordan musikkterapi kan brukes som relasjonsarbeid med ungdom som er under barnevernets omsorg. Vi presenterer tre praksiseksempler som viser forskjellige relasjonelle prosesser med ungdommer som har deltatt i musikkterapi over lengre tid, og ser disse i lys av teori fra psykologi, barnevern og musikkterapi.

Hvem
-Christine Wilhelmsen er nasjonalt faglig ansvarlig musikkterapeut i Stendi. I Stendi Region Øst jobber Christine som musikkterapeut og driver Musikkverkstedet sammen med Sigurd Tvilde.

*****
Gullhaugen, A.S., Sakshaug, T. What Can We Learn About Psychopathic Offenders by Studying Their Communication? A Review of the Literature. J Psycholinguist Res 48, 199–219 (2019).

Experts have long warned against psychotherapy with psychopathic offenders out of a fear that they will beguile therapists into believing they have been rehabilitated, only to commit new offenses upon release. Yet the question is not whether to communicate with psychopathic offenders, but rather how to do so in a way which can facilitate real change. In this article, we ask: What can we learn about psychopathic offenders by studying their communication?

Hvem
-Aina Sundt Gullhaugen er psykologspesialist med doktorgrad på temaet psykopati. I Stendi jobber Aina i hovedsak med å skreddersy endringsarbeidet som knyttes opp mot ungdommer som har utført svært alvorlige voldshandlinger, og som står i fare for å gjenta slike handlinger. 

*****

2018


Wilhelmsen, C., & Fuhr, G. (2018). Reflections on Practice. Voices: A World Forum for Music Therapy, 18(4).

This article presents and discusses three examples of relational processes in music therapy collaborations with adolescents in care of child welfare services. Theory on relational work in psychology, child welfare, and music therapy will be presented in order to describe the theoretical foundation of our approach. We reflect on different aspects of the therapeutic relationship, such as the distribution of roles and responsibilities between the therapist and adolescent, the need for patience, and the value of the musical cooperation in the relationship.

Hvem
-Christine Wilhelmsen er nasjonalt faglig ansvarlig musikkterapeut i Stendi. I Stendi Region Øst jobber Christine som musikkterapeut og driver Musikkverkstedet sammen med Sigurd Tvilde.

*****