Stendi – stolt hovedsponsor av Kongsberglekene 2022

Lørdag 27. august går Kongsberglekene av stabelen. Det årlige idrettsarrangementet har som mål å spre idrettsglede og fellesskap for utviklingshemmede fra 12 år og oppover som er bosatt på Østlandet. I år stiller Stendi som hovedsponsor av lekene, og med på laget er samarbeidspartner og paralympisk mester Salum Kashafali.

Foto: Kongsberglekene

Ifølge administrerende direktør Ingvild Lemme Kristiansen er det svært hyggelig å kunne aktivt støtte et arrangement som gir utviklingshemmede en arena for glede, fellesskap og mestring.

 – I Stendi jobber vi med utviklingshemmede innen både BPA og heldøgns omsorgstjenester. Kongsberglekene er et fantastisk idrettsarrangement, som samsvarer godt med måten vi utøver våre tjenester på, og vi er veldig glade for å støtte opp om denne drømmedagen for alle deltakerne.

Håper å bidra til at flere opplever idrettsglede

Videre håper Lemme Kristiansen at det økonomiske bidraget Stendi gir som hovedsponsor vil gjøre det mulig for enda flere å delta på idrettsfesten, og lover at Stendi vil gjøre sitt for å fremsnakke arrangementet.

–Vårt ønske er at Kongsberglekene kan vokse til å bli et arrangement som setter et enda større avtrykk. Tilbakemeldingene fra våre medarbeidere etter at det ble kjent at vi stiller som hovedsponsor har vært utelukkende positive. Vi har spredd budskapet til våre nesten 6000 ansatte, og flere kommer til å ta turen til Kongsberg den 27. august, også sammen med kunder og beboere i målgruppen.

I tråd med Stendis visjon og verdigrunnlag

Det et bevisst ønske om å ta samfunnsansvar som gjør at Stendi nå går inn på sponsorsiden, og helt i tråd med selskapets visjon skal vi tro Lemme Kristiansen.

– Stendis visjon er å gjøre verden litt bedre, ett menneske av gangen. For den enkelte som deltar i Kongsberglekene, er dette arrangementet av stor betydning. Fysisk aktivitet gir positive effekter på både fysisk og psykisk helse, og det å skape meningsfulle og gode hverdager for menneskene vi støtter og har omsorg for, er en viktig del av vårt verdigrunnlag. Dette har vi et bevisst forhold til hver eneste dag.

Foto: Kongsberglekene

Brenner for inkludering i idretten

Ifølge Lemme Kristiansen er det viktig at næringslivet støtter opp om arrangementer som Kongsberglekene. 

– Slike initiativer kommer som regel i stand som følge av stor innsats fra en engasjerte ildsjeler som brenner for sine hjertesaker. Det er viktig at både offentlig og privat sektor støtter opp, slik at drømmer kan realiseres. Det er vinn-vinn for alle parter, men mest av alt for målgruppene.

Stendi vil selv være godt synlig i Kongsberg Idrettspark den 27. august, med både stand og flere medarbeidere til stede.

– Vi kommer også til å ta med oss vår samarbeidsparter, paralympisk mester Salum Kashafali, som virkelig brenner for inkludering i idretten. Han gleder seg til å møte deltakerne! Vi håper så mange som mulig av våre kunder og beboere deltar denne dagen, og at det kan medføre at enda flere der ute kan få kjennskap til vårt selskap, våre verdier og tjenester.