Stendi Senior testet møbler med integrert velferdsteknologi

16.02.21: Kan smartmøbler med integrert velferdsteknologi forbedre omsorgstjenestene for beboerne?

Stendi Senior og det Ålesund-baserte selskapet Varda Care inngikk før jul 2020 en avtale om at beboerne ved Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter og Vestre Nes omsorgsbolig i to måneder skulle teste smartmøbler med integrert velferds-teknologi. 

Hvilestoler med integrert sensor ble utplassert på sykehjemmet og omsorgsboligen. Ved hjelp av sensorene måler stolene hjerterytme, respirasjonsfrekvens, fukt, romtemperatur og aktivitet.

Signe var en av beboerne på Kantarellen som syntes det var spennende å delta. Signe er forøvrig også på TikTok! Foto: Stendi

– Vi er opptatt av innovasjon og utvikling av tjenestene til det beste for beboerne og har i mange år testet ut ulike former for velferdsteknologi. I dette tilfellet var det nyttig for oss å se om slike møbler kan gi omsorgspersonell bedre beslutningsunderlag for prioritering av ressurser og slik gi beboerne bedre tjenester, sier Cathrine Rugås, områdedirektør i Stendi Senior.

Cathrine Rugås, områdedirektør i Stendi Senior. Foto: Petter Wilhelmsen

Beboerne som deltok signerte en testbrukeravtale for trygg behandling av registrerte data. Innsamlede data analyseres og kan presenteres i nettleser, smarttelefon eller nettbrett. Personal hos Stendi fikk tilgang til å følge status og utvikling i målte data.

Målsetningen med testen var å avklare om tjenesten har nytteverdi for personal og beboere i Stendi. For Varda Care var testingen viktig for å se om dataflyt fungerer optimalt mellom sensorer, enhet for behandling av data og mobilapplikasjon.

Varda Care takket Stendi for flott mottakelse, engasjement og positiv innstilling til prosjektet.

– Nå skal erfaringene fra testingen samles og gjennomgås, før vi får en oppsummering der vi kan gi våre innspill til ytterligere forbedring av tjenesten, avslutter Rugås.

Varda Care har mottatt støtte fra Innovasjon Norge til sin virksom het.