Pressemelding: - Byrådet vet ikke hva de nå tar fra Oslos eldre

16.06.20: Vi tror både dyktige ideelle, offentlige og kommersielle aktører må til for å sikre en god og bærekraftig eldreomsorg, skriver lederne i Norges største private omsorgsforetak.

I debattinnlegget «Vet folk hva Oslos eldre nå mister?» i Aftenposten i dag påpeker lederne i to av Norges største private kommersielle omsorgsaktører hva Oslos eldre nå risikerer å miste som følge av at byrådet har bestemt at alle sykehjem i Oslo skal være drevet av kommunen eller ideelle innen utgangen av 2023. 

Private kommersielle aktører har i 20 år vært foregangsaktører innen kvalitetsmåling, velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon i Oslos eldreomsorg. Ingvild Kristiansen i Stendi og Yngvar Tov Herbjørnssønn i Norlandia mener viktig konkurranse nå vil forsvinne, og at byrådet i verste fall vil gjøre at Oslos eldre får et dyrere tjenestetilbud med lavere kvalitet i mange år fremover. 

–Private kommersielle aktører har bidratt med etterspurt innovasjon som er gått rett til de eldre. Våre løsninger er tatt godt imot av ministre, politikere, fagmyndigheter og kommuner. Byrådet innfører nå sin politikk uten noen god kartlegging av konsekvenser det kan få for kvaliteten, innovasjonen og valgfriheten til de eldre, eller av kunnskap fra private som kan være verdifull å ta med seg videre, sier Ingvild Kristiansen.

Ettersom andelen over 80 år i Norge vil dobles i 2040 mener Kristiansen og Herbjørnssønn at det er feil å lukke dørene for ressurser og kompetanse som ønsker å bidra. 

– Framover vil kravene til bedre kvalitet helt med rette øke fra både de eldre selv og deres pårørende. Vi blir flere eldre og kapasiteten må opp. Samtidig med dette må norsk økonomi omstille seg og det blir trangere tider. For å løse disse utfordringene behøves det mer, og ikke mindre, offentlig-privat samarbeid, sier Yngvar Tov Herbjørnssønn.

Under korona-pandemien mener de det har vært en ny og bedre samarbeidskultur. Med et felles mål om å bekjempe smittespredning har alle samarbeidet på lik linje, og forskjellene i eierform er kommet i annen rekke. I lys av denne erfaringen oppfordrer Herbjørnssønn og Kristiansen nå byrådet til å snu og åpne opp for alle gode krefter som brenner for kvalitet og innovasjon i eldreomsorgen.

– Vi ønsker å ivareta og styrke den norske velferdsmodellen der en god eldreomsorg er et offentlig ansvar. Sunt samspill mellom private, ideelle og offentlige gjør oss alle bedre, løfter kvaliteten for brukerne og reduserer offentlige kostnader. Det kan godt hende vi kan finne enda bedre samarbeidsmodeller enn det vi har i dag. Men vi tror både dyktige ideelle, offentlige og private tilbydere må til for å sikre Oslos eldre kvaliteten og valgfriheten de fortjener, og innovasjonen vi trenger for å ha en god og bærekraftig eldreomsorg også i fremtiden, avslutter de.

For mer informasjon, kontakt:

Ingvild Kristiansen
Adm. dir. Stendi
E-post: ingvild.kristiansen@stendi.no  

Julie Borchgrevink
Kommunikasjonsdirektør Stendi
E-post: julie.borchgrevink@stendi.no
Telefon: 994 76 635