Boligvisning

Stendi er Norges største aktør innen private omsorgstjenester, og har et tilbud innen heldøgns omsorg over hele landet. Vi leverer omsorgstjenester på vegne av det offentlige, og har over 30 års erfaring.

Våre boliger har fra en til ti beboere, og er tilpasset våre ulike brukergrupper innen psykiske lidelser, rus, autismespekterforstyrrelser og fysisk eller psykisk utviklingshemming.

Stendi drifter i tillegg ca. 80 barnevernsinstitusjoner over hele landet. 

Les mer om vårt tilbud innen barnevern, familiehjem (spesialiserte fosterhjem) og beredskapshjem.

Boligene i oversikten under er et utvalg som viser noen av boligene vi drifter i dag. Ta kontakt dersom du ønsker informasjon om Stendis tilbud i din region / kommune.

Se eksempler på boliger

    Ta kontakt

    Stendi leverer tilrettelagte botilbud og individuelle heldøgnstjenester på oppdrag fra landets kommuner. Vi har et landsdekkende tjenestetilbud. Skriv inn navnet på din kommune, så får du opp kontaktpersoner innen heldøgns omsorgstjenester i ditt område.