Musikkterapi hos Stendi

Hos Stendi bruker vi musikk i alt fra omsorg til rehabilitering.

Ung gutt lærer seg å spille gitar gjennom musikkterapi hos Stenid.

Hva er Musikkterapi?

Der finnes mange forskjellige definisjoner av musikkterapi, men det handler om å legge til rette for musikkaktiviteter som fremmer helse, mestring, trygge relasjoner, gode opplevelser og fellesskap. Musikkterapi er en mastergrad som i Norge finnes ved Griegakademiet/UiB og Norges Musikkhøgskole

Helse defineres i denne sammenhengen som en kontinuerlig prosess mot bedring heller enn en enten-eller-tilstand.

Musikk og musikkaktiviteter kan være en betydningsfull ressurs for unge mennesker. Musikk er også nært knyttet til identitet i større eller mindre grad – man snakker derfor om musikk som en forlengelse av en person sin identitet. 

Det musikkterapeutiske arbeidet i Stendi tar utgangspunkt i et humanistisk menneskesyn og en ressursorientert tilnærming. Det impliserer at vi jobber med å styrke ressursene som ungdommen har, gjennom å legge til rette for opplevelser av mestring og positive opplevelser med musikk – både personlig og som del av et sosialt fellesskap. 

Dette er sentrale elementer i det å bygge opp et positivt selvbilde, identitet og sosial kapital. Etablering av en trygg relasjon mellom musikkterapeuten og ungdommen er også en sentral del av arbeidet, slik at ungdommen kan føle seg trygg til å uttrykke sine tanker og følelser gjennom musikken.  

Les også: Ettervern gjennom Stendi Barnevern   

Musikkverkstedet

Musikkverkstedet tilbyr én-til-én-økter, der musikkterapeuten og ungdommen samarbeider i og om musikk. Tilnærmingen er i stor grad basert på ungdommenes preferanser, og ungdommene velger selv hvilket instrument og hvilken type musikk de ønsker å jobbe med. Formen tilbudet får varierer også i stor grad etter den enkelte ungdoms ressurser og utfordringer. Dette er altså et svært fleksibelt tilbud – deltagelse er i seg selv et mål. 

De fleste ungdommene på musikkverkstedet møter musikkterapeuten en gang i uken, og øktene varer vanligvis i 45 minutter. I noen tilfeller kommer også musikkterapeuten hjem til ungdommen. Frekvens på møtene kan også variere mellom ukentlige møter, til flere ganger i uken, eller annenhver uke, der det er hensiktsmessig. Der møtene er annenhver uke er ofte øktene litt lengre (1-1,5 timer). Noen ungdommer ønsker også å benytte timene på musikkverkstedet til bandspill, og musikkterapeuten åpner for at ungdommene kan ta med seg venner som de ønsker å spille med. 

Metoder som blir brukt på musikkverkstedet er:

  • Instrumentopplæring og samspill med musikkterapeuten
  • Musikkterapeuten kan tilby grunnleggende opplæring i gitar (akustisk/elektrisk), bassgitar, trommesett, sang og piano 
  • Læringsmetoden er basert på preferanser, samspill og indre motivasjon for læring. Det vil si at musikkterapeuten støtter ungdommen i læringsprosessen ved å akkompagnere og legge til rette for at ungdommen skal mestre å spille musikken som de liker. 
  • Musikkproduksjon/Beatproduksjon med Garage Band, Logic og Ableton Live
  • Låtskriving
  • Jam og improvisasjon
  • Konsert
Et band fremfører musikk de har lagd i samarbeid med Stendi musikkterapi.

Musikkterapeuten samarbeider med ungdommene mot en felles avslutning mot slutten av hvert semester der de ungdommene som har lyst kan fremføre det de har jobbet med ila semesteret. Denne avslutningen kan ta form av en huskonsert med kaffi og kaker og saft etterpå, eller som en quizkveld med pizza med samspill på et øvingsrom. 

Les også: Hjelpetiltak for familier, barn og unge 

Her er det et mål at ungdommene skal få ta del i et fellesskap med andre ungdommer som har lik livssituasjon som dem selv, og dele positive opplevelser med musikk. 

Et tverrfaglig samarbeid er også viktig for å kunne få størst mulig kontinuitet og sammen heng i samarbeidet med ungdommen. Musikkterapeuten er i kontinuerlig dialog med miljøpersonalet som til daglig er tettest på ungdommen, samt barnevernstjenesten og andre aktuelle instanser. Musikkterapeuten deltar også på ansvarsgruppemøter når det er ønskelig med ekstra tett oppfølging. 

Kom Nærmere

Kom Nærmere er en selvstendig musikk og teatergruppe som ble startet i Bergen i 2002 i Oslo i 2014. Stendi (tidl. Aleris) har vært en sentral støttespiller helt siden starten. I tillegg har prosjektet mottatt støtte fra det lokale næringsliv, ulike fond for kultursatsning, samt Bergen Kommune. Brukere av tilbudet har vært barn og unge i alderen 14 til 23 år og i løpet av de siste 13 årene har til sammen 100 – 150 ungdommer vært aktive i prosjektet. 

Kom Nærmere er en langsiktig satsning for å gi ungdom under barnevernets omsorg og ettervern mulighet til å delta i meningsfulle kulturaktiviteter. Ungdommene som er med i Kom Nærmere møtes annenhver søndag for samspill og kreativt arbeid, i samarbeid med musikkterapeuter. I arbeidet er individuell musikkopplæring med musikkterapeutisk tilnærming, samt bandspill, låtskriving og studioarbeid sentrale arbeidsmåter. I tillegg har man også brukt andre kreative tilnærminger som sketsjeskriving, dansegruppe m.fl. Dette varierer etter ungdommenes interesser og ressurser. 

Les også: Bofellesskap gjennom Stendi Barnevern

En viktig del av Kom Nærmere er et felles måltid og sosialt samvær med bordtennis, biljard o.l. I Kom Nærmere jobber vi mot felles mål, som f.eks. en huskonsert/forestilling eller en plateinnspilling. Vi samarbeider også med ulike artister og profesjonelle instruktører for å samarbeide med ungdommene mtp. manus, låter eller andre ting.

Det er viktig å understreke at dette er et åpent tilbud for ungdommer som er i barnevernets omsorg, oppfølging eller ettervern, og ikke bare et tilbud til ungdommene som tilknyttet Stendi. Det vil si at ungdommene kan fortsette i Kom Nærmere selv om andre tilbud i regi av barnevernet trekkes. 

Lytt til våre utgivelser her:

Musikkterapigjengen i Stendi

Hvordan kan jeg finne ut mer om musikkterapi?

Faglig ansvarlig musikkterapeut, Stendi Øst: Christine Wilhelmsen
Telefon: 481 43 572
E-post: christine.wilhelmsen@stendi.no  

Musikkterapeut, Stendi Øst: Sigurd Tvilde
Telefon: 994 30 369
E-post: sigurd.tvilde@stendi.no  

Musikkterapeut, Stendi Vest: Elisabeth Torstuen
Telefon: 905 82 126
E-post: elisabeth.torstuen@stendi.no  

Musikkterapeut, Stendi Vest: Marte Sortland Halås
Telefon: 908 75 929
E-post: marte.halas@stendi.no  

Musikkterapeut, Stendi Sør: Magnus Jørgensen Mannes
Telefon: 924 89 062
E-post: magnus.jorgensen.mannes@stendi.no 

Relevante nettsider: