Ettervern

Stendi Barnevern tilbyr oppfølging og selvstendighetstrening for ungdom som etableres i egen hybel eller leilighet. Vi hjelper ungdommen med egen utvikling gjennom systematisk veiledning og praktisk oppfølging.

Tenåringsjente pakker ut av pappesker på hybel, og får oppfølging av Stendi Barnevern.

Å mestre det å bo alene er viktig for å kunne møte fremtidens utfordringer.

Vi har lang erfaring med å gi ungdom praktiske råd i hverdagen, hjelp med økonomistyring og til å finne og opprettholde dagtilbud. Vi veileder også om kosthold, hvordan du ivaretar egen helse, hygiene og utvikling av sosial kompetanse.

Arbeidet baserer seg på individuell tilrettelegging tilpasset ungdommens ønsker, behov og forutsetninger, i samarbeid med barneverntjenesten og eventuelle foresatte. Vi er tilgjengelig på telefon 24 timer i døgnet.

Klar for fremtiden

Stendi tilbyr bofellesskap for barn og ungdommer, og det et er viktig å sørge for at overgangen fra dette til å bo alene blir så god som mulig. Derfor tilbyr Stendi Barnevern hybler til ungdom og unge voksne i alderen 16-23 år. Her får de bo for seg selv, med oppfølging fra våre ansatte. Vi har som mål at:

  • Ungdommen utvikler sin kompetanse, og får styrket selvbilde og selvfølelse
  • Ungdommen blir i stand til å mestre det å bo alene
  • Ungdommen og ungdommens familie blir bedre rustet til å møte fremtidige utfordringer

Les også: Hjelpetiltak for familier, barn og unge 

Tenåringsgutt skriver i en bok, studerer og får oppfølging av Stendi Barnevern.

Musikkterapi

Som et ledd i ettervern benytter Stendi blant annet musikkterapi. Dette er en behandlingsform som kan tilpasses barn, ungdom og voksne, og fokuserer på musikalsk samarbeid mellom mennesker. Behandlingsformen er godt utprøvd, og har vist at den skaper muligheter for forandring og utvikling.