Bofellesskap

I våre forskjellige bofellesskap differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens situasjon, og kan på den måten lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling.

En mann holder en trygg hånd på skuldren til en ung jente.

Stendi Barnevern driver bofellesskap godkjent etter lov om barneverntjenester. Vårt tjenestetilbud er til aldersgruppen 6-18 år, samt noen tilfeller med opp til 23 år.

Stendi Barnevern gir tilbud om plasseringer av barn og ungdom etter lov om barneverntjenester i bofellesskap. Vi tar også imot plasseringer etter annet lovverk.

Vårt mål er å levere tiltak som til enhver tid er det beste for hvert enkelt barn eller hvert enkelt ungdom. I takt med at situasjoner og behov endrer seg, kan vi tilby tilpassede miljøer som legger til rette for positiv utvikling.

Ved siden av bofellesskap tilbyr vi også ettervern for ungdom som etablerer seg i egen hybel eller leilighet. 

Våre bofellesskap

Stendi Barnevern har tilbud for barn som er plassert etter omsorgsparagrafer og atferdsparagrafer. Våre bofellesskap varierer i størrelse, men alle er eneboliger. Her bor det fra ett til fem barn/ungdom sammen, og vi tilstreber å skape familiære rammer. Vi og våre ansatte er opptatt av at det skal oppleves som et hjem.

I våre bofellesskap har vi tatt i bruk musikkterapi som behandlingsform. Dette legger til rette for forandring og utvikling ved å fokusere på musikalsk samarbeid mellom mennesker.

Ung jente som bor i bofelleskap i Stendi barnevernEn jente står med ryggen til ved vasken, og en jente står med et glass vann i hånden.

Vi har spisskompetanse på å hjelpe barn og unge med bistandsbehov som følge av omsorgssvikt, adferdsforstyrrelser, rusproblemer eller psykiske vansker.

Enslige mindreårige asylsøkere

På oppdrag fra staten driver Stendi Barnevern ulike omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere (EMA) under 15 år. På oppdrag fra kommuner både oppretter og driver vi bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger (EM) under 18 år som bosettes.

Målet er å skape trygghet og stabilitet i en uoversiktlig og uavklart situasjon, og benytter miljøpersonal som har både barnevernfaglig og flyktningfaglig kompetanse. Vi legger til rette for integrering og selvstendiggjøring av den enslige mindreårige.

Les også: Hjelpetiltak for familier, barn og unge  

En ung asylsøker på et Stendi omsorgssenter for barn under 15 år.

Stendi Barnevern tilbyr kommuner å etablere bofellesskap, hybel med tilsyn og familiehjem/fosterhjem, og sørger for god oppfølging for å ivareta barnets eller ungdommens behov. 

Tilbudet vårt er landsdekkende, og gjelder følgelig i alle regioner.

Ønsker du å ta en prat med oss, er det bare å ta kontakt