Stendi Barnevern har levert et rikt spekter av tjenester til det offentlige barnevernet siden 1991, i form av forsterkede fosterhjem, bofellesskap, institusjoner og ulike hjelpetiltak.

Ta kontakt

Behov for akuttplassering?

Vi har lang erfaring med å håndtere akutte plasseringsvedtak, og kan få på plass en løsning som ivaretar barnets eller barnas beste i løpet av få timer.

Ettervern

Stendi Barnevern tilbyr oppfølging og selvstendighetstrening for ungdom som etableres i egen hybel eller leilighet. Vi hjelper ungdommen med egen utvikling gjennom systematisk veiledning og praktisk oppfølging.

Les mer her
Ung mann med venner

Bofellesskap

I våre forskjellige bofellesskap differensierer vi ut fra barnets eller ungdommens situasjon, og kan på den måten lage opplegg som best mulig ivaretar den enkeltes behov for omsorg og utvikling.

Les mer her

Musikkterapi

Der finnes mange definisjoner av musikkterapi. For oss handle det om å legge til rette for musikkaktiviteter som fremmer helse, mestring, trygge relasjoner, fellesskap og gode opplevelser for utsatte barn og unge.

Les mer her

Hjelpetiltak fra Stendi

Stendi Barnevern tilbyr en rekke hjelpetiltak for familier, barn og unge i alle regioner. Les mer om hva vi kan tilby, og ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Ønsket du informasjon om fosterhjem?

Vi trenger flere omsorgsfulle familie- og beredskapshjem som kan gi barn og ungdom trygge rammer, og en stabil og god oppvekst.